DANA BLAŽEVIČOVÁ

ZDRAVÉ TĚLO A DUŠE

Lidské tělo pracuje jako jeden celek, proto je nutné brát vždy ohled na všechny soustavy společně. Vnitřní orgány a jejich onemocnění se vždy projeví na pohybovém aparátu, kůži, psychice a chování.

S ČÍM VÁM POMOHU?

NABÍDKA SLUŽEB

Předpokladem pro úspěšnou práci s pacientem je u mne vždy komplexní přístup. Neomezuji se nikdy na místo bolesti či obtíží. Lidské tělo pracuje jako jeden celek, proto je nutné brát vždy ohled na všechny soustavy společně. Vnitřní orgány a jejich onemocnění se vždy projeví na pohybovém aparátu, kůži, psychice a chování. Fyzioterapie je zdravotnický obor zabývající se diagnostikou, terapií a stejně tak prevencí funkčních poruch pohybového aparátu. Cílem fyzioterapie je co nejvíce omezit dopad jakéhokoliv onemocnění či úrazu na psychickou, fyzickou i sociální stránku pacienta. 

FYZIOTERAPIE JABLONEC

FUNKČNÍ MANUÁLNÍ MEDICÍNA

K fyzioterapii využívám výhradně Funkční manuální medicínu na základě konceptu doc. MUDr. Miroslava Tichého CSc.

Funkční manuální medicína je unikátní fyzioterapeutická metoda, která vychází z nejnovějších vědeckých výzkumů. Díky metodě Doc. Tichého jsem schopna najít primární místo potíží a terapii přesně zacílit. Umím najít latentní záněty, které zásadně ovlivňují  úspěch či neúspěch léčby. Pracuji s funkční poruchou, která předchází té strukturální a již tedy obtížně měnitelné. Nejčastěji pomáhám pacientům, kteří mají potíže , ale běžná lékařská vyšetření nic neukáží. 

DANA BLAŽEVIČOVÁ

O MNĚ

Narodila jsem se v roce 1964 v Jablonci nad Nisou.  Gymnázium jsem ukončila maturitou v roce 1982. Další maturitu jsem složila v roce 1984 na SZŠ Teplice v oboru rehabilitační pracovník. Pomaturitní specializační studium v oboru rehabilitační pracovník v úseku práce léčebná tělesná výchova jsem absolvovala v roce 1994 v Institutu  pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně.

V roce 1990 jsem absolvovala  Českou školu aerobicu Heleny Jarkovské a stala se profesionální cvičitelkou a lektorkou ( II. trenérská třída . Další mou specializací je jazzdance, moderndance, kondiční cvičení na gymballech a s overbally, stretching, power yoga, BOSU, alpinning a další.

V současnosti  pracuji jako fyzioterapeut ve vlastním privátním nestátním zdravotnickém zařízení ZDRAVÉ TĚLO A DUŠE. Jsem lektorkou Funkční manuální mediciny Doc. Tichého. Vedu kurzy nejrůznějších pohybových forem, převážně se zaměřením na hluboký stabilizační systém.

NĚKOLIK PŘÍPADŮ

Z PRAXE

Pacient přichází pro bolesti v podžebří. Obtíže spustila viróza zhruba před 4 týdny. Ošetřen na pohotovosti, infuzní terapie bez efektu, CT bez nálezu. Dle Funkční manuální medicíny Tichý nalezen virus v levé polovině těla. (poznám to podle svalového napětí). Dále strukturální rozšíření 8 a 10 hrudního obratle s rotací doprava (obratel se hýbe více, než má). Po celkovém ošetření a vyšetření byl pacientovi udělán reflexní tah náplastí na pravé paži, a tím se obratle zarovnaly do osy (vědecký výzkum zaměřený na kožní receptory ). Pacient poučen, jak si má tah dělat sám. Odchází již s částečnou úlevou. Samozřejmě léčím zánět. Po 6 týdnech bez obtíží, bez příznaků zánětu a obratle jsou v ose.

ADRESA

Mírové náměstí 15, 466 01 Jablonec n/n

TELEFON

+420 773 584 312

OTEVÍRACÍ DOBA

PODLE OBJEDNÁNÍ